Kỹ Năng Sale

  • Mô Hình Tối Đa Hóa Lợi Ích – Bí Kiếp Của Bán Hàng Đỉnh Cao

    Mô hình tối đa hóa lợi ích là một trong những bài giảng trong chương trình đào tạo "Nghệ Thuật Bán Hàng Đỉnh Cao" của diễn giả Lợi Nguyễn. LH: 0902.954.345
  • 0902.954.345